Bristolia brachyoma Trilobite

Bristolia brachyoma Trilobite