Proterozoic Girvanella Stromatolite

Lower Proterozoic Stromatolite - Rare Massive Girvanella